Loading...
هر مجموعه ای که رشد می کند و بزرگ می شود مدیریت آن دشوار تر می شود. مدیران کسب و کارها نیز ازطرفی با زیاد شدن کارمندان و مشتریان خود و از طرفی با کمبود وقت و مشغله ی زیاد مواجه هستند به گونه ای که اگر به دنبال چاره اندیشی نباشند مدیریت مجموعه شان پس از مدتی با بحران مواجه خواهد شد.
یکی از راهکارهایی که برای حل این بحران وجود دارد استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM می باشد که بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک به منظور مدیریت برنامه ها و ارتباطات خود از آن استفاده می کنند. CRM نرم افزاری است که به اتوماسیون بازاریابی، فروش و خدمات کمک می کند تا ارتباط بهتر و پایدارتری با مشتریان خود داشته باشند و همچنین به مدیران کمک می کند که ارتباطات بین سازمانی را مدیریت نموده و به وسیله ی آن وظایف کارمندان خود را در زمان های مشخص مدیریت نمایند.
شرکت فناوری اطلاعات پرتو آماده ی ارایه ی این نرم افزار به سازمان ها و شرکت ها می باشد.